Anunt privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DEZAFECTARE PARTIALA ECHIPAMENTE APARTINAND INSTALATIEI ELECTROLIZA CU MERCUR nr. 3”.