Carta achizițiilor durabile pentru furnizori
5 martie 2024
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru lucrări de verificare și mentenanță a instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori) în cadrul Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2023.
30 ianuarie 2023
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru lucrări confecții trasee GRP de înlocuire traseu saramură epuizată DN 200.
13 septembrie 2022
Invitație de participare la procedura competitivă de atribuire a contractului de furnizare instalație de trigenerare
8 august 2022
Titlu Prelungire termen pentru depunere oferte pentru încheierea unui contract de “Reparație structură de rezistență din beton, stâlpi și grinzi de rezistență și reparație rebord platformă beton cota +6,0 m și + 10,95 m din Sector Saponificare – secția Propenoxid conform documentației tehnice care se va pune la dispoziție la cerere” pâna în data de 08.08.2022.
4 august 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru pentru «Încheiere contract de prestări servicii de protecții anticorozive și inscripționare echipamente tehnologice din secțiile de producție din cadrul Chimcomplex SA Borzești Sucursala Râmnicu Vâlcea conform Caiet de sarcini și Anexa A.” pana in data de 08.08.2022 .
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru «Încheiere contract de prestări servicii de protecții anticorozive și inscripționare echipamente tehnologice din secțiile de producție din cadrul Chimcomplex SA Borzești Sucursala Râmnicu Vâlcea conform Caiet de sarcini și Anexa A.”
28 iulie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru ”Incheiere contract/contracte pentru executie lucrari mecanice cuprinse in programele de revizie generala 2022 din sectiile Propenoxid, Utilitati, Polioli si DGL” pana in data de 28.07.2022
27 iulie 2022
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract de “Consolidare grinzi principale, grinzi secundare, stâlpi aferenți depozitului de clor și stâlpi estacade “ din secția Clorosodice Chimcomplex Borzești –Sucursala Râmnicu Vâlcea conform documentației care va fi pusă la dispoziție la cerere”.
26 iulie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru ”Incheiere contract/contracte pentru executie lucrari mecanice cuprinse in programele de revizie generala 2022 din sectiile Propenoxid, Utilitati, Polioli si DGL” pana in data de 26.07.2022
22 iulie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru ”Încheiere contract/contracte pentru execuție lucrări mecanice cuprinse în programele de revizie generală 2022 din secțiile Propenoxid, Utilități, Polioli și DGL ” până pe 20.07.2022.
13 iulie 2022
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract de “Reparație structură de rezistență din beton, stâlpi și grinzi de rezistență și reparație rebord platformă beton” .
6 iulie 2022
Invitație de participare pentru depunere de oferte în vederea închirierii a 7 automacarale
1 iulie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru “Încheierea unui contract privind execuție lucrări de construcții în sector distilare – Propenoxid”
26 iunie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru ” Încheierea de contract/contracte pentru execuție lucrări mecanice cuprinse în programele de revizie generală 2022 din secțiile Propenoxid, Utilități, Polioli și DGL”
Invitație de participare pentru depunerea de oferte în vederea încheierii de contract/contracte pentru execuție lucrări mecanice cuprinse în programele de revizie generală 2022 din secțiile Propenoxid, Utilități, Polioli și DGL.
22 iunie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru materiale conectare mecanică instrumentație de câmp.
17 iunie 2022
Invitației de participare la selecția de oferte pentru achiziția aparaturii de automatizare pentru instalația Polioli Speciali U 100.
Invitație de participare privind depunere oferte pentru încheierea unui contract privind ”Execuție lucrări de construcții în sector distilare – Propenoxid ”
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract privind: a) Cabluri conexiuni electrice instrumentație de câmp; b) Cutii de joncțiuni conexiuni electrice instrumentație de câmp; c) Materiale conectare mecanică instrumentație de câmp
10 iunie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru confectionarea unei autoclave
3 iunie 2022
Prelungire termen privind depunerea de oferte pentru confectionarea unei autoclave
23 mai 2022
Invitație de participare pentru achiziționarea și implementarea unui soft de mentenanță Enterprise Asset Management
13 mai 2022
Invitatia de participare privind depunerea de oferte pentru Confectionarea unei autoclave
12 mai 2022
Invitație de participare pentru atribuire contract de mentenanță a 6 locomotive deținute de Chimcomplex.
10 mai 2022
Prelungire termen de depunere de oferte pentru atribuire contract “ Confecționarea unui vas de inox ”
28 aprilie 2022
Invitație de participare depunere de oferte pentru “ Confecționarea unui vas de inox ”.
20 aprilie 2022
Prelungirea termenului de depunere oferta pentru atribuire contract de achiziție confecționare rezervor de stocare diclorpropan rezidual brut.
15 aprilie 2022
Invitație de participare pentru atribuire contract de achiziție confecționare rezervor de stocare diclorpropan rezidual brut
31 martie 2022
Invitație de participare pentru atribuire contract de execuție lucrări de reparație capitală linii ferate curente de racord cu stațiile Râureni-Rm Vâlcea, respectiv Borzești, Bacău.
30 martie 2022
Invitatie de participare pentru atribuirea unui contract de refacere zidarie din caramida refractara la cuptorul de ardere calcar AZ 201 – Instalatia Var Sic – din sectia Propenoxid
10 martie 2022
Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru Execuție lucrări de reparații periodice (RP) la un nr. de 21 vagoane cisternă din parcul Chimcomplex – Sucursala Rm. Vâlcea
Prelungirea termenului de depunere oferte pentru servicii decolmatare cuva de aerare nr. 2 si cuva de regenerare aferenta-Statiei de Epurare Biologica pentru locatia CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Ramnicu-Valcea.
8 februarie 2022
Invitație de participare pentru achiziționarea și implementarea unui soft de mentenanță Enterprise Asset Management
1 februarie 2022
Invitatie de participare pentru oferta prestari servicii decolmatare cuva de aerare nr. 2 si cuva de regenerare aferenta Statiei de Epurare Biologica Sucursala Ramnicu-Valcea.
28 ianuarie 2022
Încheierea unui contract pentru achiziționare lapte
12 ianuarie 2022
Invitatie participare pentru oferta prestari servicii lucrari de dezizolare
14 decembrie 2021
Invitatie participare pentru oferta prestari servicii lucrari de curatiri industriale