Suntem un pilon puternic în economia României

În linie cu valorile și prioritățile strategice, Chimcomplex va continua să susțină în mod activ tranziția către chimia verde circulară, hidrogen și eficiența tehnologică și energetică.
În strategia Chimcomplex sunt stabilite obiective concrete privind decarbonizarea, valorificarea energiei hidrogenului, dezvoltarea și integrarea energiei verzi regenerabile, asigurarea unei economii circulare prin reciclarea chimică a deșeurilor de materiale plastice.

Pe termen scurt sunt prioritare următoarele proiecte pentru transformarea verde a companiei:

• Finalizarea centralei termice de la Rm. Vâlcea pentru producție abur necesar instalațiilor tehnologice ;
• Retehnologizarea depozitelor de gaze lichefiate și de lichide inflamabile cu mărirea capacității de depozitare pentru materiile prime principale și creșterea gradului de siguranță în funcționare.

Ce ne așteaptă în 2030?

Credem că acțiunile responsabile în numele sustenabilității vor fi cheia care deschide viitorul. Companiile trebuie să-și revizuiască procesele astfel încât să asigurăm cu toții un impact minim asupra viitorului.

Monitorizarea permanentă a planurilor noastre energetice și de reducere a emisiilor de carbon urmărește să garanteze excelența operațională a proceselor noastre, care este fundamentală pentru progresul către obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și de eliminare totală până în 2050.

Motorul succesului este inovația

Suntem pionieri în multe dintre acțiunile noastre și nu ne vom opri niciodată din a căuta cea mai bună soluție pentru nevoile clienților noștri și pentru România.