Anunț public privind Depunere documente de ofertă publică de cumpărare