Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu