Anuntul public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “Desființare construcții C1 și C5 aflate pe lotul cu numărul cadastral 51216“