Anuntul public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “Realizare instalație de cogenerare de înaltă eficiență 49 MW”