Anunt participare organizarea procedurilor de achiziție directă privind prestarea serviciilor de consultanță
20 decembrie 2023
Anexa 2_Declaratie privind evitarea conflictului de interes 20122023
Anexa 1 2023_02_06_formular_anexa-oferta_decl-beneficiar-real_ANEXA_1-003
Caiet de sarcini reluare procedura achizitie directa 20122023
Anunt anulare procedura achizitie directa
Erata la CS procedura achizitie directa
29 noiembrie 2023
Anunt de participare organizarea procedurilor de achizitie reluare procedura achizitie directa
24 noiembrie 2023
Caiet de sarcini reluare procedura achizitie directa
Declarație privind evitarea conflictului de interese
Declarație privind beneficiarul real
Declarație privind beneficiarul real
17 noiembrie 2023
Declarație privind evitarea conflictului de interese
Caiet de Sarcini
Anunt de participare – organizarea procedurilor de achizitie