Caiet de sarcini reluare procedura achizitie directa 20122023