Declarație de asumare privind întocmirea situației financiare pentru semestrul I 2022