Depunere documente de ofertă publică de cumpărare a acțiunilor emise de Chimcomplex