Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Chimcomplex SA Borzești din data de 16.09.2022