Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societatii Chimcomplex Sa Borzesti din data de 29.07.2022