Încheierea unui contract pentru achiziționare lapte