Invitație de participare depunere de oferte pentru “ Confecționarea unui vas de inox ”.