Invitație de participare la procedura competitivă de atribuire a contractului de furnizare instalație de trigenerare