Invitație de participare pentru achiziționarea și implementarea unui soft de mentenanță Enterprise Asset Management