Invitație de participare pentru atribuire contract de achiziție confecționare rezervor de stocare diclorpropan rezidual brut