Invitație de participare privind depunere oferte pentru încheierea unui contract privind ”Execuție lucrări de construcții în sector distilare – Propenoxid ”