Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru «Încheiere contract de prestări servicii de protecții anticorozive și inscripționare echipamente tehnologice din secțiile de producție din cadrul Chimcomplex SA Borzești Sucursala Râmnicu Vâlcea conform Caiet de sarcini și Anexa A.”