Invitație de participare privind depunerea de oferte pentru încheierea unui contract privind: a) Cabluri conexiuni electrice instrumentație de câmp; b) Cutii de joncțiuni conexiuni electrice instrumentație de câmp; c) Materiale conectare mecanică instrumentație de câmp