Prelungirea termenului de depunere oferta pentru atribuire contract de achiziție confecționare rezervor de stocare diclorpropan rezidual brut.