Procedura privind plata dividendelor pentru anul financiar 2020