Raport curent completare ordine de zi AGOA 28112022