Raport curent răscumpărare acțiuni 08 – 12. 08.2022