Raport curent Situatii financiare pentru perioada incheiata la 30092022