Raportul de activitate privind situatiile financiare consolidate 2021