Raportul de revizuire al auditorului independent asupra situațiilor financiare interimare încheiate la 30 iunie 2022