Anuntul privind dezbaterea publica pentru proiectul “Dezafectare Partiala Echipamente Apartinand Instalatiei Electroliza Cu Mercur Nr. 3”