Anuntul public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii pe lotul cu numarul cadastral 55745 (C1, C5, C6 si C7)”.