Comitetele Consiliului de Administrație

Patru comitete se ocupă de subiecte specifice cu scopul de a ajuta Consiliul de Administrație al companiei să își îndeplinească eficient și eficace responsabilitățile.

În continuare, sunt prezentate comitetele permanente actuale ale Consiliului de Administrație, cu listele de membrii.

Membri: Ștefan Vuza și Liviu Cojoc.

Scopul Comitetului de Integritate este de a îndeplini un rol consultativ și de a asista Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei.

Membri: Ștefan Vuza și Dumitru Coman

Scopul Comitetului de nominalizare și remunerare este de a:

- elabora propuneri privind structura și componența Consiliului de Administrație în concordanță cu structura acționariatului, recomandările acționarilor;
- coordona elaborarea de proceduri în vederea selecției candidaților pentru funcțiile de administratori, directori;
- se implica în procesul de selecție și recrutare a directorilor;
- elabora ”Politica de remunerare“ a administratorilor și directorilor pe care o supune avizării în Consiliul de Administrație;
- monitoriza cheltuielile cu salarizarea și structura de personal a companiei;
- asista Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.

Membri: Ștefan Vuza, Petre Nicolescu și Veronica Preoteasa.

Scopul Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții este de a:

- coordona elaborarea pe bază de studii și analize a strategiei de dezvoltare și investiții a companiei;
- analiza periodic stadiul implementării acestor strategii de dezvoltare, a proiectelor de investiții și a măsurilor care au fost luate pentru atingerea obiectivelor stabilite;